1) Δικαιολογητικά εξετάσεων ασκουμένων Δικηγόρων

2) Οδηγός Εξετάσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

3) _ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

4) _ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α 2018