1) Αίτηση για εξάλειψη προσημείωσης

2) Ανακοπή κατά αναγκαστικής κατάσχεσης

3) Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

4) Περίληψη εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

5) Υπόδειγμα γνωστοποίησησης μαρτύρων

6) Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης στο ειρηνοδικείο