1) Αγωγή Αποζημίωσης από Ιατρικό Σφάλμα

2) Αγωγή Αποζημίωσης

3) Αίτηση Ακύρωσης(Πολεοδομία)

4) Αίτηση Ακύρωσης(Συμβούλιο Επικρατείας)

5) Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Απόφασης(ΣτΕ)

6) Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης(Συμβούλιο Επικρατείας)

7) Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης

8) Αίτηση Αναστολής(Υγειονομικά 2)

9) Αίτηση Αναστολής(Υγειονομικά)

10) Αίτηση Θεραπείας

11) Δήλωση Παράστασης

12) Ένσταση Εκλογές

13) Προσφυγή (Υγειονομικά 2)

14) Προσφυγή Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος

15) Προσφυγή και Αίτημα Διοικητικής Επίλυσης

16) Προσφυγή(ΣτΕ)

17) Προσφυγή(Υγειονομικά)

18) Προσφυγή