1) Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία

2) Εισαγγελίες Εφετών-Πρωτοδίκων

3) Εφετεία-Πρωτοδικεία

4) Μη Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία

5) Πίνακας γραφείων Κτηματογράφησης

6) Πίνακας Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων κατά Πρωτοδικειακή Περιφέρεια

7) Τηλέφωνα Δικηγορικών Συλλόγων

8) Τηλεφωνικός Κατάλογος Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος