Δείτε τη σχετική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Τροπολογία για την παράταση της περιόδου εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια συγκεκριμένων κατηγοριών «κόκκινων» δανείων για έναν ακόμα μήνα, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων, μέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

Ειδικότερα, παρατείνεται η διάρκεια της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 μια ένα (1) ακόμα μήνα προκειμένου να καθοριστεί ορθά το εφαρμόστικό πλαίσιο της μεταβίβασης των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το μη τροποποιούμενο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Ακολουθώντας την πάγια πρακτική κατάθεσης τροπολογιών “ασχέτων” με το κυρίως αντικείμενο ενός νόμου, η τροπολογία του υπουργείου κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«9. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, τις δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνειά και τις πιστώσεις προς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Ιουνίου 2016.»

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *