Απόφαση σταθμός για την Ανοικτή Επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και τη μετάβαση προς ένας σύστημα ανοικτής επιστήμης έλαβε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο, υπό την προεδρία του υπουργού Παιδείας της Ολλανδίας, αποφάσισε την παροχή ανοικτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις που προκύπτουν από (μερικώς ή πλήρως) χρηματοδοτούμενες έρευνες έως το 2020.

Παρά τα νομικά, οικονομικά και άλλα εμπόδια που υπάρχουν και θα πρέπει να αρθούν, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κύριες προτεραιότητες που έθεσε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας είναι οι εξής:

Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση

Ανοικτή πρόσβαση σημαίνει ότι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα ερευνών που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από δημόσια πόρους, πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους.

Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών δεν είναι προσβάσιμα σε άτομα εκτός πανεπιστήμιων και τα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί, επιστήμονες αλλά και επιχειρηματίες δεν έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, ενώ και τα πανεπιστήμια πρέπει να καταβάλουν ακριβές συνδρομές προς τους εκδότες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις δημοσιεύσεις.

Επαναχρησιμοποίηση ερευνητικών δεδομένων

Στόχος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας είναι, από το 2020, όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών να δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για το αντίθετο, όπως για παράδειγμα, λόγοι που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή θέματα ασφάλειας ή προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σε κάθε περίπτωση, η βασική αρχή για τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων είναι «as open as possible, as closed as necessary».

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να διαμορφωθεί ένα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην έρευνα.

Σύμφωνα άλλωστε με τη νεοεισαχθείσα αρχή της Καινοτομίας, θα πρέπει να εξετάζεται ο τρόπος και ο βαθμός που οι ευρωπαϊκοί κανόνες επηρεάζουν την καινοτομία.

Start-up visas

Για την τόνωση, μάλιστα, της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ΕΕ θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για τους νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και απασχόλησης.

Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής visa για τους ξένους ιδρυτές startups, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να χρειάζονται ξεχωριστή θεώρηση για κάθε κράτος μέλος.

Δείτε αναλυτικά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *