«Οδικός χάρτης» για τη βελτίωση της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 9 Ιουνίου, οι υπουργοί δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν σχετικά με τις περαιτέρω βελτιώσεις πο μπορούν να υπάρξουν αναφορικά με την ποινική δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο.

Στα πλαίσια των εργασιών τους, μάλιστα, ενέκριναν δύο σύνολα συμπερασμάτων, τα οποία προβλέπουν πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας, καθορίζοντας παράλληλα και ένα χρονοδιάγραμμα για τις περαιτέρω δράσεις.

Στα συμπεράσματα για τη βελτίωση της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την μελλοντική επακολούθηση και τη δράση σε τρεις βασικούς τομείς εργασίας:

1. Εξορθολογισμός της χρήσης των διαδικασιών αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και, όπου ενδείκνυται, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με τον κυβερνοχώρο, μέσω της χρήσης τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων και εργαλείων.

2. Βελτίωση της συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών, μέσω της συγκρότησης κοινού πλαισίου τους (π.χ. χρήση ευθυγραμμισμένων εντύπων και εργαλείων) προκειμένου να ζητούνται συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων, και

3. Έναρξη διαδικασίας εξέτασης σχετικά με πιθανούς συνδετικούς παράγοντες για την επιβολή της δικαιοδοσίας στον κυβερνοχώρο.

Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έτοιμες προτάσεις σχετικά με τους τρεις αυτούς άξονες μέχρι τον Ιούνιο 2017.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου της ΕΕ, ορισμένα από τα μέτρα αυτά χρειάζονται περαιτέρω εξέταση και πολιτική καθοδήγηση, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από δύο συγκεκριμένα θέματα.

Αφενός, τις πιθανές αιτίες εκτελεστικής δικαιοδοσίας που μπορούν να ισχύουν για τον κυβερνοχώρο, π.χ. αιτίες για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν ερευνητικές πράξεις στον κυβερνοχώρο όταν δεν επαρκούν τα υπάρχοντα πλαίσια, για παράδειγμα όταν τα σχετικά ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία είναι κρυμμένα ή μετακινούνται ταχέως μεταξύ των δικαιοδοσιών.

Αφετέρου, τη διαφοροποιημένη μεταχείριση των συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων στις ποινικές διαδικασίες, π.χ. πως μια διαφοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ δεδομένων που δεν αφορούν περιεχόμενο (συνδρομητές ή κίνηση) και δεδομένων που αφορούν περιεχόμενο ή μεταξύ πραγματικού χρόνου και αποθηκευμένων δεδομένων θα επηρέαζε το εθνικό νομικό τους πλαίσιο, ποια στοιχεία θα ήταν τα ενδεδειγμένα για μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ και ποια μέτρα θα εξετάζονταν σε αυτή την περίπτωση.

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Στα συμπεράσματα του συμβουλίου προβλέπεται επίσης και η επισημοποίησης και ενίσχυση του δικτύου των δικαστικών αρχών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, το οποίο υποστηρίζεται από την Eurojust.

Στόχος του δικτύου είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, βέλτιστων πρακτικών και άλλων σχετικών γνώσεων και εμπειριών γύρω από την έρευνα και τη δίωξη της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *