«Θεωρείται βέβαιο πως καταργηθεί και οι πόροι επί συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων και σε ενοχικές συμβάσεις»

Έγγραφο-γνωμοδότηση αναφορικά με το ζήτημα της κατάργησης κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών εξέδωσε το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο θεωρείται βέβαιο πως έχουν καταργηθεί οι πόροι υπέρ ΤΑΝ και Τομέων Υγείας Δικηγόρων (ΕΟΠΥΥ) επί του δικαστικού ενσήμου. Επίσης, είναι βέβαιο ότι έχουν καταργηθεί και οι πόροι επί συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων και σε ενοχικές συμβάσεις.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο (link is external) αναφέρει τα εξής:

Με κατεπείγοντα (έγγραφα και προφορικά) ερωτήματα των Τομέων ζητούνται συμβουλές και κατευθύνσεις σε σχέση με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων των Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών. Επ’αυτών εκφράζουμε την ακόλουθη άποψη:

Με την παράγραφο 14 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ.6 Ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016) , καταργούνται από της ισχύος της διατάξεως (6.6.2016) οι κοινωνικοί πόροι (μεταξύ άλλων) υπέρ Τομέων του ΕΤΑΑ που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν.3655/2008 και δη:

Α. Πόροι υπέρ Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ, όπως δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών, δικαιώματα από μεταγραφές πράξεων μεταβίβασης ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, δικαίωμα από εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές, το ισχύον ποσοστό επί δικαστικού ενσήμου, δικαιώματα επί συμβολαιογραφικών πράξεων πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία και δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Β. Πόροι υπέρ Τομέων Υγείας Δικηγόρων (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Επαρχιών) ταν ΕΤΑΑ επί των χρηματικών ποινών, του κεφαλαίου εταιρειών και του εισπραττομένου από τους Τομείς αυτούς (και αποδιδομένου πλέον στον ΕΟΠΥΥ) ποσοστού επί του δικαστικού ενσήμού.

Από τη γραμματική ερμηνεία των δύο διατάξεων (Ν.4393/2016 και 3655/2008) προκύπτούν τα ακόλουθα:

1. Η διάταξη του Ν.365512008 δεν καθιδρύει κοινωνικούς πόρους, αλλά τους απαριθμεί με τη φράση:

«Οι Κοινωνικοί Πόροι υπαγόμενοι στη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου είναι οι εξής…» και

2. Η διάταξη του Ν.4393/2016 δεν καταργεί τη διάταξη του Ν.3655/2008, αλλά τους κοινωνικούς πόρους που προβλέπονται σ’αυτήν με τη φράση «καταργούνται σι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις».

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι πραγματική βούληση τον Νομοθέτη είναι η κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων που απαριθμούνται στο άρθρο 150 του Ν.365512008, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αρχική διάταξη πού Θεσμοθέτησε τους πόρους αυτούς. Ως εκ τούτου είναι αδιάφορο αν η αρχική διάταξη έχει υποστεί τροποποιήσεις ακόμη και μετά την ισχύ του Ν.3655/2008.

Ειδικώς επί του ζητήματος του δικαστικού ενσήμού, η διάταξη του Ν.3655/2015 αναφέρει τους πόρους (υπέρ Ταμείου Νομικών και Υγείας Δικηγόρων) με τα ισχύοντα τότε ποσοστά, χωρίς καμία παραπομπή στην διάταξη του Ν. ΓΠΟΗ11912, ο οποίος θεσμοθέτησε το δικαστικό ένσημο. Η διάταξη αυτή, ίσχυε κατά το χρόνο θέσπισης του Ν.3655/2008 και εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, μετά από σειρά τροποποιήσεων με τελευταίες αυτές του Ν.4093/2012 και 4111/2013, κυρίως ως προς τα παρακρατούμενα ποσοστά.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι βέβαιον πως έχουν καταργηθεί οι πόροι υπέρ ΤΑΝ και Τομέων Υγείας Δικηγόρων (ΕΟΠΥΥ) επί τον δικαστικού ενσήμου.

Επίσης, του Νόμου μη διακρίνοντος, είναι βέβαιον ότι έχουν καταργηθεί και οι πόροι επί συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων και σε ενοχικές συμβάσεις.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *