Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας κλπ.), από 1.7.2016 οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Πρόκειται για τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α’164),
6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β’131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α’65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α’ 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α’ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α’ 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α’ 24), 7 παρ. Ζ’ του ν.4043/2012 (Α’ 25), καθώς και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α’ 93).
Επίσης με έγγραφο (αρ.πρωτ.1337/1-7-2016) του Υπουργείου Εργασίας γίνεται γνωστό ότι μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου αναφορικά με την παρ.10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, θα συνεχιστεί η διακίνηση του ενσήμου επικύρωσης που προβλέπεται στο εδ.δ της παρ.1 του άρ.30 του ΝΔ 4114/1960 (όπως προστέθηκε δια του άρθρου 22 παρ.8 περ.α του ν.1868/1989 και ότι συνεχίζεται η επικόλλησή του σε κάθε έγγραφο που επικυρώνεται από δικηγόρο.

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *