Ποιος έχει την αρμοδιότητα βεβαίωσης διοικητικών παραβάσεων και τι ισχύει για τις άδειες μουσικών οργάνων

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με το ζήτημα των ελέγχων για τη διαπίστωση της προσβολής δικαιωµάτων πνευματικών δηµιουργών από Καταστήματα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, αλλά και τη χρονική ισχύ των διοικητικών αδειών χρήσης μουσικών οργάνων που εκδίδουν οι δήμοι.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε έπειτα και την υπ. αριθ. 293/2015 γνωµοδότησης του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αναφορικά με την αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ν. 2121/1993, κατά την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αρμοδιότητα για τη βεβαίωση διοικητικών παραβάσεων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν αποτελούν δηµόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν µπορούν να βεβαιώνουν διοικητικές παραβάσεις σχετικά µε την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.

Επιπλέον οι «εκθέσεις ελέγχου» που φέρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε άλλος Ο.Σ.∆., ή κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναπαραγωγή μουσικών έργων δηµιουργών που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας μουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λειτουργίας του ελεγχόµενου Κ.Υ.Ε. και πρέπει να εκτιµάται και να αξιολογείται από την αρµόδια Αρχή μόνο ως απλό πραγµατικό στοιχείο, το περιεχόµενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξης.

Όπως επισημαίνεται, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993, απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δηµόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολοµ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυµιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δηµόσια (ΑΠ 1553/2013).

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων

Αναφορικά με την εφαρµογή νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων, το υπουργείο προχώρησε σε δύο σημαντικές διευκρινίσεις:

α) Οι δήµοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. ∆ΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ∆ΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρο 5 παρ. 1), εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.

β) Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισµα στην κείµενη νοµοθεσία.

Πηγή: lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *