Δήμαρχος ελληνικής πόλης δημοσίευσε στο Facebook παρανόμως ότι ένα άτομο εισπράττει σύνταξη αναπηρίας

Με την υπ’ αριθμ 17/2016 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε επί υποθέσεως αναφορικά με τη νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Facebook.

Συγκεκριμένα, ένα άτομο προσέφυγε στην Αρχή, καταγγέλοντας ότι δήµαρχος ελληνικής πόλης, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δηµοσίευσε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook την πληροφορία ότι το άτομο αυτό εισπράττει σύνταξη αναπηρίας.

Έπειτα από διευκρινιστικό ερώτημα της Αρχής προς τον Δήμαρχο, αυτός απάντησε ότι σε τοπικό ιστολογιο, του οποίου διαχειριστής είναι ο προσφεύγων, αναρτήθηκε συκοφαντικό σχόλιο του ιδίου περί άσκοπης σπατάλης των χρηµάτων των δηµοτών.

Ο ίδιος απάντησε με την ανάρτησή του ότι ο προσφέυγων δεν πληρώνει για το έργο, επειδή έχει μάθει μόνο να εισπράττει, υπογραµµίζοντας ότι λαµβάνει σύνταξη αναπηρίας.

Ο Δήμαχος επεσήμανε ότι είναι γνωστό στους κατοίκους πόλης ότι ο προσφεύγων συνταξιοδοτήθηκε με τις προϋποθέσεις αναπηρίας και όχι γήρατος, τονίζοντας ότι η ανάρτηση της πληροφορίας περί συντάξεως αναπηρίας έγινε από τον ίδιο προσωπικά και όχι με την ιδιότητά του ως ∆ηµάρχου.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, έκρινε ότι η πληροφορία αναφορικά με την είσπραξη συντάξεως αναπηρίας εντάσσεται στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 2 στοιχ. α΄ και β΄ του ν. 2472/1997), ενώ η αποσπασµατική αναπαραγωγή των δεδοµένων αυτών συνιστά ιδιαίτερη και διακριτή μορφή επεξεργασίας ως καταχώριση και διάδοση δεδοµένων.

Εν συνεχεία, η Αρχή ανέφερει ότι η σελίδα του δηµάρχου στο Facebook, η οποία είναι δημόσια και αριθµεί άνω των 1000 φίλων, χρησιμοποιείται για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των δηµοτών, συνεπώς ο ∆ήµαρχος καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως προβλέπονται στο νόμο 2472/97 για νόµιµη και θεµιτή επεξεργασία.

Ο δήμαρχος εν προκειµένω ανήρτησε στην ιστοσελίδα πληροφορία σχετικά με ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του προσφεύγοντος χωρίς να έχει λάβει τη συγκατάθεση του και χωρίς να συντρέχει κάποια από τις νοµιµοποιητικές βάσεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997.

Οι ισχυρισμοί του δημάρχου ότι η δηµοσιοποίηση αποτελεί απάντηση στη δριµεία κριτική που δέχθηκε από τον προσφεύγοντα δεν εµπίπτει σε κάποια εξαίρεση του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997.

Ενόψει των δεδομένων αυτών, η Αρχή έκρινε ότι η ανάρτηση του δημάρχου στο Facebook είναι παράνομη.

Ως εκ τούτου η Αρχή επέβαλε την προβλεπόµενη κύρωση της αυστηρής προειδοποιήσεως στο ∆ήµαρχο, θέτοντας αποκλειστική προθεσµία 5 ηµερών από τη λήψη της αποφάσεως, για να διαγράψει κάθε σχετική αναφορά από τη σελίδα του στο Facebook αλλά και να μην επαναλάβει oποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια στο μέλλον.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *