ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28.6.2017

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ προς την Τράπεζα Πειραιώς για την άρνηση της να χορηγεί αντίγραφο της σύμβασης για προμήθεια POS εκτός του τραπεζικού καταστήματος

Στην επιστολή του προς την διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Βασ. Αλεξανδρής, αναφέρει ότι συνάδελφοι Δικηγόροι που εκουσίως απευθύνθηκαν στην Τράπεζα προκειμένου να προμηθευτούν τερματικό μηχάνημα POS, κατήγγειλαν στον Σύλλογο ότι συνάντησαν την άρνηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος για την χορήγηση αντιγράφου της σύμβασης προς μελέτη εκτός του τραπεζικού καταστήματος.

Ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επιτολή του, ότι βάσει των γενικών αρχών του αστικού δικαίου (ΑΚ 197, 198, 288), της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή (ν. 2251/1994), αλλά και του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, υφίσταται αδιαμφισβήτητη υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να προσφέρει πλήρη και επαρκή προσυμβατική πληροφόρηση στον αντισυμβαλλόμενο και να του εξασφαλίζει την δυνατότητα να λάβει προηγουμένως πραγματική γνώση του περιεχομένου των συμβατικών όρων.

«Προξενεί δε, ακόμη μεγαλύτερη κατάπληξη το γεγονός ότι η εν λόγω παράνομη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά προέρχεται από Τράπεζα με την οποία ο ΔΣΑ έχει μακρόχρονη συνεργασία», τονίζει ο πρόεδρος του ΔΣΑ.

«Για τους λόγους αυτούς, επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εγγράφως προς εμάς και τους υπαλλήλους σας ότι υφίσταται υποχρέωση χορήγησης πλήρους σχεδίου της σύμβασης (αντιγράφου), προ της υπογραφής της, εφόσον ο αντισυναλλασσόμενος με την Τράπεζα το ζητεί», καταλήγει η επιστολή.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής προς την Τράπεζα Πειραιώς:

Προς

Τον Πρόεδρο Δ.Σ. ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κύριο Γεώργιο Χατζηνικολάου

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Κύριο Χρήστο Μεγάλου

Τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή Δικτύου Αττικής
Μανώλη Πουλάκη

Αγαπητοί Κύριοι,

Γίναμε δέκτες παραπόνων συναδέλφων οι οποίοι εκουσίως απευθύνθηκαν στην Τράπεζά σας προκειμένου να προμηθευτούν τερματικό μηχάνημα POS. Οι συνάδελφοι συνάντησαν την άρνηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος για την χορήγηση αντιγράφου της σύμβασης προς μελέτη εκτός του τραπεζικού καταστήματος.

Προξενεί κατ’ αρχάς, κατάπληξη το γεγονός πως παρότι η εν λόγω σύμβαση έχει καταρτιστεί μονομερώς από την Τράπεζα, και αποτελεί σύμβαση προσχώρησης, εντούτοις το κείμενο αυτής δεν χορηγείται στον αντισυμβαλλόμενο προς ενημέρωση και μελέτη, με επάρκεια χρόνου, προτού υπογραφεί.

Είναι αυτονόητο ότι προ της υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης κάθε συναλλασσόμενος, δικαιούται να έχει στην διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για μελέτη προ της υπογραφής του τελικού κειμένου, προκειμένου να προβεί σε επεξεργασία και ώριμη στάθμιση αυτού. Η ανάγκη αυτή είναι προδήλως εντονότερη στις συμβάσεις προσχώρησης και στις περιπτώσεις όπου ο αντισυμβαλλόμενος έχει αδιαμφισβήτητη διαπραγματευτική υπεροπλία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της χορήγησης τερματικού POS από Τράπεζα.

Εξάλλου, η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, προκειμένου να λάβει τις δέουσες απαντήσεις επ’ αυτών, προϋποθέτει την εκ μέρους του πλήρη και ασφαλή γνώση του προτεινόμενου συμβατικού κειμένου και την μελέτη του για επαρκές χρονικό διάστημα. Τούτο είναι εφικτό αποκλειστικώς δια της χορήγησης εγγράφου σχεδίου της προτεινόμενης σύμβασης.

Τέλος, η δυνατότητα απόδειξης της πλήρους ή τυχόν ελλειμματικής εκ μέρους της Τράπεζας προσυμβατικής πληροφόρησης προϋποθέτει κατ’ ανάγκη την εγχείριση εγγράφου. Άλλως, ο αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να ανταποδείξει ότι η εκ μέρους της Τράπεζας προσυμβατική πληροφόρηση ήταν, τυχόν, ελλιπής, και στερείται ως εκ τούτου των νομίμων δικαιωμάτων και δικονομικών δυνατοτήτων του.

Τα παραπάνω έχουν σαφές κανονιστικό έρεισμα.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, βάσει των γενικών αρχών του αστικού δικαίου (ΑΚ 197, 198, 288), της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή (ν. 2251/1994), αλλά και του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, υφίσταται αδιαμφισβήτητη υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να προσφέρει πλήρη και επαρκή προσυμβατική πληροφόρηση στον αντισυμβαλλόμενο και να του εξασφαλίζει την δυνατότητα να λάβει προηγουμένως πραγματική γνώση του περιεχομένου των συμβατικών όρων. Η καθόλου δε, σχέση μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του αντισυμβαλλομένου διέπεται από την αρχή της καλής πίστης, δηλ. της απαιτούμενης συναλλακτικής ευθύτητας και εντιμότητας, και την ειδικότερη αρχή της διαφάνειας και ειλικρινούς ενημέρωσης.

Περαιτέρω, η ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 2501/31.10.2002 (ΦΕΚ Α΄ 277/18-11-2002) «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής: «Τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους, κατ` ελάχιστον, ως ακολούθως: … Οφείλουν να γνωστοποιούν στους συναλλασσόμενους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, όλους τους όρους που διέπουν τη μεταξύ τους σχέση (…)».

Η άρνηση παροχής σχεδίου της μονομερώς καταρτιζομένης σύμβασης από την Τράπεζα προ της υπογραφής της αντιστρατεύεται προδήλως τις ανωτέρω δεσμευτικές αρχές και τους αναφερθέντες ειδικούς κανόνες.

Προξενεί δε, ακόμη μεγαλύτερη κατάπληξη το γεγονός ότι η εν λόγω παράνομη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά προέρχεται από Τράπεζα με την οποία ο ΔΣΑ έχει μακρόχρονη συνεργασία.

Για τους λόγους αυτούς, επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εγγράφως προς εμάς και τους υπαλλήλους σας ότι υφίσταται υποχρέωση χορήγησης πλήρους σχεδίου της σύμβασης (αντιγράφου), προ της υπογραφής της, εφόσον ο αντισυναλλασσόμενος με την Τράπεζα το ζητεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Αναδημοσίευση από dsa.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *