Πόσοι δικαστικοί υπάλληλοι υπάρχουν, πώς κατανέμονται και προτάσεις για την ανακατανομή των οργανικών τους θέσεων

Το πόρισμά της για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας υπέβαλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης η αρμόδια ομάδα εργασίας.

Η Ομάδα Εργασίας προτείνει μία ήπια ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων μεταξύ δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών, εντός του αυτού καταρχήν τομέα, ενώ πιο μαζική είναι η μετατροπή θέσεων από τους κλάδους Δακτυλογράφων και Επιμελητών Δικαστηρίων, σε θέσεις του κλάδου Γραμματέων, ακόμη και στο πλαίσιο του αυτού δικαστηρίου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα, η ενίσχυση ενός εκ των δύο βαθμών δικαιοδοσίας υπήρξε οριακή, στην περίπτωση ιδίως των διοικητικών και πολιτικών – ποινικών Εφετείων, ενώ μικρός αριθμός οργανικών θέσεων κρίθηκε ότι μπορεί να διατεθεί και υπέρ των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας (με την επιφύλαξη συγκεκριμένων ειδικών κλάδων προσωπικού που προβλέπονται από το άρθρο 18 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Ομάδα Εργασίας προχώρησε καταρχάς σε μία καταγραφή των δικαστικών υπηρεσιών και αναζήτησε στοιχεία, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα των αντικειμένων που κάθε μία διεκπεραιώνει, ιδίως στοιχεία από τα πολιτικά – ποινικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες, δεδομένου ότι, καίτοι ανήκουν στον ίδιο τομέα υπαλλήλων κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, το έργο τους διαφοροποιείται αισθητά.

Ταυτόχρονα, λειτούργησε σε δύο υποομάδες που αντιστοιχούν στους δύο βασικούς δικαιοδοτικούς κλάδους (πολιτικής -ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης), προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη αναλυτικών πινάκων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να καταλήξει στις προτάσεις της.

Προς τούτο λήφθηκαν κυρίως υπόψη, όπου αυτό κατέστη εφικτό, τα στοιχεία ροών της τελευταίας τριετίας και των εκκρεμών κατά την 31.12.2016 υποθέσεων, προκειμένου να εξαχθούν οι ανά δικαστήριο αναλογούσες οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων από όλους τους υπαλληλικούς κλάδους.

Η Ομάδα Εργασίας επικοινώνησε με όλα τα πολιτικά – ποινικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες, προκειμένου να διαπιστώσει πραγματικές ελλείψεις σε προσωπικό και να έχει μία εκτίμηση, από τον διευθύνοντα το κάθε δικαστήριο και εισαγγελία, ως προς τον αναγκαίο, για την εύρυθμη λειτουργία τους, αριθμό οργανικών θέσεων ανά κλάδο δικαστικών υπαλλήλων.

Οι πίνακες που συντάχθηκαν, συνολικά πέντε, αφορούν, ξεχωριστά, τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Εφετεία και Πρωτοδικεία) και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στα δικαστήρια αυτά, τα πολιτικά – ποινικά Εφετεία και Πρωτοδικεία, τα Ειρηνοδικεία και τα 41 αυτοτελή Πταισματοδικεία, καθώς και τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών.

Οι πίνακες αυτοί συνοδεύονται και από ένα συγκεντρωτικό πίνακα, στον οποίο, αφενός μεν, αποτυπώνεται συνολικά ο αριθμός των προβλεπόμενων και των ήδη προτεινόμενων ανά κλάδο δικαστικών υπαλλήλων οργανικών θέσεων, στους τομείς ιδίως των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, αφετέρου δε, καταγράφονται οι προσθαφαιρούμενες ανά ειδικότερο κλάδο και βαθμό δικαιοσύνης οργανικές θέσεις.

Με τους πίνακες αυτούς προτείνεται μία ήπια ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων μεταξύ δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών, εντός του αυτού καταρχήν τομέα, κατ’ αναλογία του όγκου που καλείται το κάθε ένα να διεκπεραιώσει και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για συγκρίσιμο μέγεθος, ενώ πιο μαζική είναι η μετατροπή θέσεων από τους κλάδους Δακτυλογράφων και Επιμελητών Δικαστηρίων, σε θέσεις του κλάδου Γραμματέων, ακόμη και στο πλαίσιο του αυτού δικαστηρίου.

Οριακή υπήρξε η ενίσχυση ενός εκ των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, στην περίπτωση ιδίως των διοικητικών και πολιτικών – ποινικών Εφετείων, ενώ μικρός αριθμός οργανικών θέσεων κρίθηκε ότι μπορεί να διατεθεί και υπέρ των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας (με την επιφύλαξη συγκεκριμένων ειδικών κλάδων προσωπικού που προβλέπονται από το άρθρο 18 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο – ν. 4129/2013, Α’ 52).

Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, ελάχιστες από τις προτεινόμενες προς μεταφορά ή μετατροπή θέσεις, δεν είναι κενές και, συνεπώς, θα πρέπει να θεωρούνται δεσμευμένες έως ότου κενωθούν οι θέσεις από τις οποίες προέρχονται.

Δείτε αναλυτικά το πόρισμα και τους σχετικούς πίνακες στο geedd.blogspot.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *