Αναίρεση απόφασης για μη εμπρόθεσμη κλήτευση – Πότε είναι νόμιμη η σύντμηση προθεσμίας από τον Εισαγγελέα

Με την υπ’ αριθμ. 998/2018 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Ε Ποινικό Τμήμα) έκανε δεκτή αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κρίνοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το Δικαστήριο έσφαλε, καθώς προχώρησε στην κατ’ ουσία έρευνα της υπόθεσης αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης και να διατάξεις την εκ νέου κλήτευση του αναιρεσείοντος.Η προθεσμία των 15 ημερώνΌπως αναφέρεται στην απόφαση, στην προκειμένη περίπτωση από τα αποδεικτικά επίδοσης προκύπτει ότι η κλήση προς εμφάνιση στο Δικαστήριο, για τη δικάσιμο της 15-1-2018, επιδόθηκε στον εκκαλούντα, ήδη αναιρεσείοντα, με θυροκόλληση, στις 5-1-2018 και τη ίδια ημερομηνία στον αντίκλητο δικηγόρο του, που είχε διορισθεί με την έκθεση έφεσης.Επομένως, εφόσον από την επομένη της επίδοσης της κλήσης στον αντίκλητο στις 6-1-2018 από την οποία άρχισε να τρέχει σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 1 ΚΠΔ, η ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, μέχρι την ημέρα της δικασίμου στις 15-1-2018, δεν μεσολάβησε χρόνος δεκαπέντε (15) ημερών, η γενομένη κλήτευση ήταν άκυρη.Επομένως αφού ο αναιρεσείων – κατηγορούμενος που εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 15-1-2018 και αντέλλεξε στην πρόοδο της διαδικασίας, επικαλούμενος την μη εμπρόθεσμη κλήτευσή του, το Δικαστήριο, ενόψει της μη τήρησης της προθεσμίας κλητεύσεως προς εμφάνιση, έπρεπε να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της υποθέσεως.Αντί όμως αυτού, απέρριψε τις σχετικές αντιρρήσεις του αναιρεσείοντα και προχωρώντας στην επί της ουσίας ουσίας έρευνα της υπόθεσης κήρυξε αυτόν ένοχο κατά τα προαναφερθέντα.Και η σύντμηση σε 8 ημέρεςΤα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί σύντμησης της προθεσμίας κλήτευσης σε οκτώ (8) ημέρες, με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατ’ άρθρο 169 ΚΠΔ, δεν κρίνονται βάσιμα αφού δεν έχει εκδοθεί τέτοια πράξη.Απλώς στη δικογραφία υπάρχει ανυπόγραφη και χωρίς ημερομηνία σημείωση με το εξής, επί λέξει, περιεχόμενο «άμεσες επιδόσεις με επιμελητή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 8ετίας ΠΡΟΣΟΧΗ:(προθεσμία κλήτευσης στο 1/2 κατ’ άρθρο 352 παρ2 εδαφ. β ΚποινΔ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ …».Αλλά και στη περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι η σημείωση αυτή είχε χαρακτήρα πράξης και παραγγελίας του άρθρου 169 ΚΠΔ, όπως προβάλλει ο αναιρεσείων και πάλι δεν είχε τηρηθεί, για την κλήτευση του αναιρεσείοντος η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών.Η προθεσμία κλήτευσης, άρχιζε κατά τον υπολογισμό του άρθρου 168 ΚΠΔ από την επομένη της επίδοσης και η κλήση επιδόθηκε στον κατηγορούμενο και στον αντίκλητο του στις 5-1-2018, πλην, όμως, ενόψει του ότι, όπως ημερολογιακώς αποδεικνύεται, η τελευταία πριν τη δικάσιμο ημέρα, δηλ. η 14-1-2018, που έληγε η ως άνω οκταήμερη προθεσμία για την εμφάνισή του στο ακροατήριο, με αφετηρία την επόμενη της επίδοσης (6-1-2018) ήταν εξαιρετέα – ημέρα Κυριακή), σύμφωνα με το τρέχον ημερολόγιο, η συμπλήρωση της ως άνω οκταήμερης προθεσμίας κλητεύσεως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, μετατέθηκε για την επόμενη εργάσιμο ημέρα, Δευτέρα, 15-1-2018, που συμπίπτει με την ως άνω δικάσιμο, η οποία δεν υπολογίζεται στην ως άνω προθεσμία.Ως εκ τούτου, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 15-1-2018 δεν είχε συμπληρωθεί η οκταήμερη αυτή προθεσμία για την εμφάνιση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο, υπολειπόμενης μίας ημέρας για τη συμπλήρωσή της, με συνέπεια την ακυρότητα της κλήτευσης του κατά την ως άνω δικάσιμο προς υποστήριξη της εφέσεώς του (ΑΠ 853/2017).Επομένως το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την προσβαλλομένη απόφασή του προχώρησε στην κατ’ ουσία έρευνα της υπόθεσης αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης και να διατάξεις την εκ νέου κλήτευση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου έσφαλε και πρέπει, κατά παραδοχή ως βάσιμου του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η’ του ΚΠοινΔ λόγου της υπό κρίση αίτησης παρελκομένης της έρευνας των λοιπών λόγων, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο συντιθέμενο από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠοινΔ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο areiospagos.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *