Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 7.3.2016) ο Νόμος 4370/2016 σχετικά με τα «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

Για την προστασία των καταναλωτών η κάλυψη που ορίζει η Οδηγία 2014/49 προστατεύει το μεγαλύτερο μέρος των καταθετών, καθορίζοντας εναρμονισμένο επίπεδο κάλυψης σε 100.000 ευρώ, ενώ η αρχή του εναρμονισμένου ύψους ανά καταθέτη και όχι ανά κατάθεση διατηρείται.

Με βάση την αρχή του εναρμονισμένου ύψους ανά καταθέτη που υιοθετεί η Οδηγία 2014/49/ΕΕ, στο νομοσχέδιο λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις καταθετών που είτε δεν αναφέρονται ως δικαιούχοι του λογαριασμού είτε δεν είναι οι μόνοι δικαιούχοι του λογαριασμού.

Ωστόσο, ορισμένοι καταθέτες, όπως δημόσιες αρχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι επιλέξιμοι μια προστασία των καταθέσεών τους, διότι διαθέτουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφόρηση και πιστώσεις από ό,τι οι πολίτες, ενώ ο περιορισμένος αριθμός των εξαιρέσεων αυτών, σε σύγκριση με τους λοιπούς καταθέτες, ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σε περίπτωση περιέλευσης πιστωτικού ιδρύματος σε αδυναμία.

Μεταξύ άλλων, της προστασίας και της εγγύησης του ΤΕΚΕ εξαιρούνται:

– Οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό.

– Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

– Οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

– Οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.

– Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *