Κατατέθηκε η τροπολογία για την απαλλαγή από τεκμήρια και το σύμφωνο συμβίωσης

Ποιοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια – Δυνατότητα υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

Τρεις σημαντικές διατάξεις αναφορικά με φορολογικές υποχρεώσεις περιέχει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

Σύμφωνα με την τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

1. Υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων με συμμετοχή σε επιχειρήσεις

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1, εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, να μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν δήλωση τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν, οπότε και καθίσταται η διανομή οριστική.

2. Για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2, δίνεται η δυνατότητα υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους έγγαμους, εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά στο σύμφωνο συμβίωσης.

3. Τεκμήρια

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3, παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση και για το φορολογικό έτος 2015, σύμφωνα με την οποία τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ.

Ολόκληρη την τροπολογία μπορείτε να δείτε εδώ

Πηγή: lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *