Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση εναντίον του Facebook για παραβίαση προσωπικών δεδομένων (Schrems κατά Facebook)

Ο Maximilian Schrems μπορεί να εναγάγει την Facebook ως καταναλωτής ενώπιον δικαστηρίου του κράτους διαμονής του, ΜΟΝΟ για τις προσωπικές του απαιτήσεις Μία σημαντική εξέλιξη έλαβε χώρα σήμερα στην υπόθεση του Αυστριακού M. Schrems κατά[…]