Σημαντικές αλλαγές για τα δικαιώματα των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο – Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών

Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων, αυτόματη πίστωση λογαριασμού σε περίπτωση βλαβών, αύξηση προθεσμίας για καταγγελία σύμβασης Ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών, που εξέδωσε η ΕΕΤΤ, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δίνει έμφαση στην προάσπιση[…]