Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τα συναινετικά διαζύγια – Αναλυτικά οι νέες διατάξεις

Ενώπιον συμβολαιογράφου τα συναινετικά διαζύγια – Τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικες Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω[…]