Όλες οι νέες αλλαγές σε Κώδικες με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων

Συγκεντρωτική παρουσίαση των τροποποιήσεων σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικες Ποινικής, Διοικητικής και Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Δικηγόρων και άλλους Στη Βουλή βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται[…]