Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

«Προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω η διαφάνεια, η ισότητα και η αντικειμενικότητα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις» Αλλαγές σχετικά με τη βαθμολόγηση των υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (άρθρο 13 Ν. 3689/2008) προβλέπει το σχέδιο[…]