Δικαστική νίκη της Apple κατά κινεζικής εταιρίας που χρησιμοποίησε το όνομα ΜΙ PAD για προϊόν της

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση T-893/16 Xiaomi, Inc. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO): Η Apple επιτυγχάνει να αποτρέψει την καταχώριση του «MI PAD» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικές συσκευές και[…]

ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2017

Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Νοεμβρίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ,[…]