Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις: Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια υπαγωγής

Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι) και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και[…]