Όλες οι νέες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το πολυνομοσχέδιο

Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων διατάξεων με την αιτιολογική τους έκθεση Νέες, εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»[…]