Το νέο πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση (Νόμος 4512/2018)

Ποιες διαφορές υπάγονται σε διαμεσολάβηση και ποια η διαδικασία προσφυγής Στο Νόμο 4512/2018, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Ιανουαρίου, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πολυσυζητημένες διατάξεις για τη διαμεσολάβηση.Σύμφωνα με το τελικό[…]