Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Όλες οι νέες αλλαγές σε ΚΕΔΕ, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Πτωχευτικό Κώδικα

Κωδικοποίηση των νέων διατάξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4512/2018 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η ΠΟΛ. 1017/1.2.2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την kοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του[…]