Οδηγίες για τη λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

Δικαιολογητικά, υπόχρεοι δήλωσης και αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών Με την εγκύκλιο 5/6.2.2017 του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για τη λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη.Αναλυτικά η εγκύκλιος:Σας ενημερώνουμε ότι από τις 22 Δεκεμβρίου 2017,[…]