Φορολογική δήλωση συζύγων: Αυτοτέλεια των φορολογικών υποχρεώσεων και χωριστή βεβαίωση φόρου (ΣτΕ 330/2018)

Η υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης, που υποβάλλεται από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση και των δύο συζύγων Αναδημοσίευση από humanrightscaselaw.grΣτΕ Β΄ Τμ. 330/2018 επταμ.Δικαίωμα περιουσίας – Αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας,[…]