Αλλαγές σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και νόμο για ενδοοικογενειακή βία (Σχέδιο νόμου)

Ποινικοποιείται το «Stalking”, νέα διάταξη για τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων – Αλλαγές στην άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα ΑΠ Τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και στο νόμο για την αντιμετώπιση της ενδοοοικογενειακής[…]