Πρόσληψη Δικηγόρου στο Δήμο Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αντικείμενο της απασχόλησής του θα[…]

Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κι[…]

Νόμιμες οι μειώσεις των μισθών των δικαστών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas. Οι μειώσεις των αποδοχών των δικαστών του Tribunal de Contas στην Πορτογαλία δεν συνιστούν παραβίαση της αρχής της ανεξαρτησίας των[…]