Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Φεβρουαρίου 2018 (ΕΦΚΑ)

Ο Ενιαίος Φορεάς Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Φεβρουαρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑπροκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά[…]