Πειθαρχική ποινή σε δικηγόρο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε γραμματεία δικαστηρίου και απειλές κατά Δικαστή (ΣτΕ 325/2018)

Εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων, οι δικηγόροι δεν μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις που υπερβαίνουν την επιτρεπτή έκφραση σχολίων χωρίς στέρεη πραγματική βάση Με την υπ’ αριθμόν 325/2018 απόφασή του, το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας,[…]