Σημαντικές αλλαγές στο τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα παράστασης κατηγορουμένου σε ποινικές δίκες (Ενσωμάτωση Οδηγίας)

Τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Νέες διατάξεις για τις δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου και το «βάρος Απόδειξης» στην Ποινική Δίκη Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας[…]

Αλλαγές στο Νόμο για το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)

Τροποποίηση του ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις” Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Τροποποίηση του ν.[…]