Δέκα (10) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στον Συνήγορο του Πολίτη

To A.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη. Οι Εδικοί Επιστήμονες διεξάγουν τις έρευνες των υποθέσεων που[…]