Συμμόρφωση Δήμου με δικαστική απόφαση περί διατάραξης της νομής (ΣτΠ)

Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, καταγγέλλοντας την υπέρμετρη καθυστέρηση κατασκευής τοιχίου στην οικία της, στον οικισμό Καψάλων του Δήμου Καρύστου, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο εναγόμενος[…]