Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθμ. 24270/610 Υπουργική Απόφαση για την Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ειδικότερα: α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής: 1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που[…]