Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων οι διαχειριστές σελίδων (pages) στο Facebook (Δικαστήριο ΕΕ)

Πολύ σημαντική απόφαση ενόψει GDPR – Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας οι διαχειριστές σελίδων και το Facebook Μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση σχετικά με την προστασία δεδομένων στις πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης, ειδικά με δεδομένη την εφαρμογή του[…]