Χορήγηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης σε τρίτους (Έγγραφο ΥΠΕΣ)

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών για τους δικηγόρους, την έγγραφη εξουσιοδότηση και την προφορική εντολή Με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης σε[…]