Νοµική βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος: Πρόταση νόμου για διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής

Αναπροσαρµογή των κριτηρίων υπαγωγής στο νόµο για την «παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος» Την αναπροσαρµογή των κριτηρίων υπαγωγής στο νόµο 3226/2004 για την «παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος» και τη διεύρυνση[…]