Αναστολή ισχύος της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων (ανακοίνωση)

Tην αναστολή ισχύος της υποχρεωτικής εφαρμογής της διαμεσολάβησης προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 13.9.2018 στην Αθήνα. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «(Η Συντονιστική Επιτροπή) 1.[…]