Νέα απόφαση υπέρ δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Nέα σημαντική απόφαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην υπόθεση C-51/17 OPT Bank Nyrt. και OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. κατά Teréz Ilyés και Emil Kiss). Σύμφωνα με την[…]