Τροποποιείται το άρθρο 110Α του Ποινικού Κώδικα – Παρατείνονται τα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την απόλυση υπό όρο για λόγους υγείας Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες[…]

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4566/2018 – Παράταση έως το 2019 για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Η αναστολή επιβάλλεται προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των διαδικασιών και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς” Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4566/2018 για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ (διευκόλυνση της[…]