«Boutique Law Firm» το νέο μοντέλο των δικηγορικών εταιρειών

Οι δικηγορικές εταιρείες «Boutique», αρχίζουν να φαίνονται ως το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο μοντέρνος όρος στα σημερινά νομικά τεκταινόμενα;

Οι δικηγόροι μιας «Boutique» εταιρείας ειδικεύονται σε ένα εξειδικευμένο φάσμα του δικαίου. Παρόλο που τα περισσότερα μεσαία και μεγάλα δικηγορικά γραφεία έχουν δομηθεί για να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ένας αυξανόμενος αριθμός δικηγόρων δημιουργεί αυτές τις μικρότερες εταιρείες, επιλέγοντας να εστιάσει το συνολικό έργο ολόκληρης της επιχείρησης σε έναν τομέα του δικαίου. 

Οι δικηγορικές εταιρείες «Boutique» τείνουν να είναι μικρότερες από τις συμβατικές και αυτή η πρακτική δεν είναι νέα. Ο αριθμός των ατομικών δικηγορικών εταιρειών στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερός από το 1980 έως το 2005, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού δικηγορικού συλλόγου το 2016. Ο αριθμός των δικηγόρων που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις με δύο έως πέντε δικηγόρους μειώθηκε κατά 8% κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, αλλά μια «Boutique» δικηγορική εταιρεία δεν έχει πραγματικό «μέγεθος».

Ωστόσο, οι «Boutique» αυξάνονται σε δημοτικότητα και τα προηγούμενα δύο χρόνια συνεργάτες από κορυφαία δικηγορικά γραφεία τα έχουν εγκαταλείψει και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να καθιερώσουν τις δικές τους πρακτικές.

Οι δικηγόροι σε «Boutique» δικηγορικές εταιρείες είναι εξειδικευμένοι στους τομείς τους. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης έχει κάποιο νομικό θέμα- πρόβλημα που δεν εμπίπτει στο δικονομικό αντικείμενο εξειδίκευσης, ο δικηγόρος δεν τον αναλαμβάνει. Ο πελάτης παραπέμπεται με ευθύνη του δικηγόρου σε άλλη δικηγορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα αυτό. Στην πραγματικότητα, οι παραπομπές αυτές αποτελούν τη βάση της ιδέας της«Boutique», καθώς οι πελάτες κατευθύνονται προς τη κατεύθυνση άλλων παρόμοιων επιχειρήσεων και – τουλάχιστον θεωρητικά – υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Οι τομείς εξειδίκευσης των «Boutique» προσελκύουν πελάτες ορισμένων επιχειρήσεων σε χρονικές στιγμές που χρειάζονται συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα. Ταυτόχρονα, ο πελάτης μπορεί να διατηρήσει μια σχέση με την αρχική δικηγορική εταιρεία, για εκείνες τις περιπτώσεις που χρειάζεται βοήθεια για νομικά θέματα που δεν εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο της άλλης δικηγορικής εταιρείας. 

Βασικός παράγοντας έλξης είναι η ατμόσφαιρα που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία «Boutique». Καθώς, οι δικηγόροι αναπτύσσουν τις δικές τους πρακτικές, μπορούν επίσης να αναπτύξουν τις εσωτερικές δομές της επιχείρησης. Οι εταιρείες «Boutique» μπορεί να επεκταθούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι περισσότεροι αρχίζουν μόνο με λίγους συνεργάτες οι οποίοι είτε έχουν εργαστεί σε μια ομάδα από κοινού ή έχουν δεσμευτεί από ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα τομέα εξειδίκευσης. Άλλωστε, μια μικρότερη ομάδα μπορεί να παρακάμψει ευκολότερα τη γραφειοκρατία. Οι σχέσεις είναι πιο διαφανείς, η επικοινωνία μπορεί να είναι πιο ανοικτή και οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν «ad hoc». Ενώ, λειτουργούν σε ένα εξειδικευμένο φάσμα και με επιχειρήσεις υψηλού προφίλ, η «κουλτούρα» της επιχείρησης μπορεί να ανταγωνιστεί μια εταιρεία υψηλού επιπέδου νομικών παροχών.

Φυσικά, οι  «Boutique» εξακολουθούν να φέρουν έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου, καθώς η ίδρυση μιας νέας εταιρείας δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Η ιδέα της μετάβασης από ένα μεγάλο ή μεσαίο δικηγορικό γραφείο σαν συνεργάτης στο τιμόνι της διοίκησης της «Boutique» μπορεί να είναι «τρομακτική». Η δομή της επιχείρησης και οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες βρίσκονται ξαφνικά στα χέρια του εκάστοτε δικηγόρου. Ωστόσο, η αυτονομία της εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα ελκυστική και φαίνεται ότι έτσι θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια.

Γράφει ο

Γεώργιος Κ. Καραμέτος

Α. Δικηγόρος (LLB) και Chief Creative Director in www.nomothesia.net

Τηλ: 6979756312

E-mail: gkarametos@gmail.com