Θέσεις Νομικών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση ή/και υποστήριξη των ερευνητικών και άλλων έργων που υλοποιεί, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών[…]

Πρόσληψη Δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων καλεί όσες/ους δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες- για το έτος 2018, με αντικείμενο εργασίας υποθέσεις του Δήμου Πατρέων που αφορούν σε: α) οφειλές τρίτων προς[…]

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Υποχρεωτικά εντός 20 ημερών οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων για την άσκηση δίωξης

Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική όχι μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος Με την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους[…]

Φορολογική δήλωση συζύγων: Αυτοτέλεια των φορολογικών υποχρεώσεων και χωριστή βεβαίωση φόρου (ΣτΕ 330/2018)

Η υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης, που υποβάλλεται από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση και των δύο συζύγων Αναδημοσίευση από humanrightscaselaw.grΣτΕ Β΄ Τμ. 330/2018 επταμ.Δικαίωμα περιουσίας – Αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας,[…]

Νόμιμη η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-103/16 Jessica Porras Guisado κατά Bankia S.A., Fondo de Garantía Salarial κ.λπ.: Επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην[…]

Πολτοποίηση Δικογράφων του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Προς εξοικονόμηση χώρου για τη φύλαξη νέων και χρήσιμων δικογράφων, το Ειρηνοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην καταστροφή (πολτοποίηση) δικογράφων τα οποία είναι άχρηστα και δεν θα αναζητηθούν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που[…]

Αποχή επ’αόριστον των Άμισθων Υποθηκοφυλάκων από 26 Φεβρουαρίου 2018

Αποχή επ’ αόριστον από τα καθήκοντά τους αποφάσισε η Ένωση Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας, εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή της στον πρόσφατο ν. 4512/2018. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ένωση ενημερώνει τους συναλλασσόμενους πολίτες ότι η[…]

Τι ισχύει για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε πεζοδρόμια

Είναι νόμιμη η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε πεζοδρόμια; Με την υπ’ αριθμ. 14/2018 ατομική γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων[…]

Δικηγόροι αλλοδαπών διαδίκων: Υποχρέωση κατάθεσης εξουσιοδότησης/πληρεξουσίου στο Διοικ.Πρωτοδικείο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α΄/22-12-2017) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αλλοδαπών διαδίκων που υπογράφουν τα ένδικα βοηθήματα αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής τα οποία[…]